svenska english

RS Technics BV nu en del av Pentronic

Sedan januari 2017 ingår RS Technics BV i Nederländerna i Pentronic-gruppen.


RS Technics utvecklar och tillverkar industriella givare för temperatur, tryck och fukthalt. Bolaget har även egen utveckling och tillverkning av elektroniksystem kopplat till mätning och styrning. Kunder finns huvudsakligen inom processindustri, livsmedelsindustri och marina tillämpningar. RS Technics kännetecknas av hög servicegrad bl.a. med leverans av kundspecifika givare inom 24 timmar. För mer information besök www.rstechnics.nl.

RSTechnics _building